Afdeling

Welkom op onze website! Dit is de pagina van de GroenLinks werkgroep Internationale Samenwerking. Je vindt hier onder andere informatie over de werkgroep, het bestuur, de geplande activiteiten, publicaties en onze contactgegevens. Waar houden we ons als werkgroep mee bezig?

Als werkgroep gaan we de uitdaging aan om enerzijds een platform te faciliteren om internationale vraagstukken te agenderen. Anderzijds willen we ook zoeken naar manieren om inhoudelijk zo veel mogelijk bij te dragen aan het werk van de Tweede Kamerfractie, de Eurodelegatie en andere onderdelen van de partij. Dit doen we door verschillende activiteiten te organiseren en door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan onze fracties. In ons jaarplan 2017 kun je alles lezen over de activiteiten die we dit jaar organiseren.