Verkiezingsprogramma - amendementen hoofdstuk internationaal

Verkiezingsprogramma!
 
Het concept verkiezingsprogramma van GroenLinks werd in September gepresenteerd. Met als motto ‘Tijd voor Verandering’ worden de belangrijkste standpunten toegelicht. De internationale werkgroepen (Internationale Samenwerking; Europa en Midden Oosten) hebben gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd om te discussiëren over amendementen op het internationale deel (Hoofdstuk 8) van het programma.
In totaal heeft de werkgroep 6 amendementen op hoofdstuk 8 ingediend. Drie voorstellen voor het wijzigen van bestaande punten en drie voorstellen voor nieuwe programma punten. Eind oktober organiseerde de programma commissie en het partijbestuur een ‘bundelingsdag’  waarop wij onze amendementen konden verdedigen, intrekken of wijzigen.
 
Over het hele programma zijn 495 amendementen ingediend, dus er was genoeg om te bespreken op de bundelingsdag. De werkgroep internationale samenwerking heeft de zes amendementen verdedigd. In totaal zijn er twee amendementen met positief advies overgenomen: over het budget en visie voor ontwikkelingssamenwerking. Het amendement over conflictpreventie is samengevoegd met overeenkomstige amendementen van andere werkgroepen en opnieuw ingediend. Het voorstel over andere conflictgebieden is ingetrokken. En de voorstellen over IMVO en de Verenigde Naties zijn ingekort en opnieuw ingediend.
 
Op het congres in december wordt over deze - en nog veel meer - amendementen gestemd. Daar kan ieder GroenLinks lid haar of zijn stem laten horen, ook over het internationale hoofdstuk! Ben je benieuwd naar de teksten van de amendementen? Houd dan de congreskrant in de gaten of mail ons: internationalesamenwerking@groenlinks.nl