Nieuws

Verslag symposium 'Tussen soevereiniteit en samenwerking'

Op donderdag 21 april organiseerde de Werkgroep Internationale Samenwerking, samen met haar evenknie bij D66, een bijeenkomst getiteld ‘Tussen Soevereiniteit en Samenwerking: een discussie over het begrip soevereiniteit in tijden van voortgaande globalisering en opkomend nationalisme’. De sprekers waren prof. dr. Nico Schrijver (hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Leiden en lid van de Eerste Kamer voor de PvdA) en dr. Marloes Beers (universitair docent Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht). De bijeenkomst werd gemodereerd door Richard Wouters (Bureau De Helling).

Lees verder

Global Greens congres in Liverpool

Eens in de vijf jaar komen groene partijen uit meer dan 100 landen bijeen voor een congres van de ‘Global Greens’. Tijdens het congres wisselen partijen best practices uit en geven de ervaren partijen de kleine opkomende partijen een steuntje in de rug. De groene politieke familie groeit gestaag en zet zich gezamenlijk in voor een groene 21ste eeuw! Dit betekent het hervormen van het huidige dominante economische model, aanpakken van klimaatverandering, beëindigen van honger, promoten van democratie, werken aan vrede en beschermen van biodiversiteit etc. 

Lees verder

Verslag bijeenkomst gevolgen Amerikaanse verkiezingen

Op 13 december organiseerde de werkgroep Internationale Samenwerking samen met de Europawerkgroep en DWARS een bijeenkomst over de gevolgen van de Amerikaanse verkiezingen en wat de Trump voor invloed gaat hebben op de relatie tussen Amerika en Nederland/Europa.

Lees verder

Verkiezingsprogramma - amendementen hoofdstuk internationaal

Verkiezingsprogramma!
 
Het concept verkiezingsprogramma van GroenLinks werd in September gepresenteerd. Met als motto ‘Tijd voor Verandering’ worden de belangrijkste standpunten toegelicht. De internationale werkgroepen (Internationale Samenwerking; Europa en Midden Oosten) hebben gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd om te discussiëren over amendementen op het internationale deel (Hoofdstuk 8) van het programma.
Lees verder

Verslag Theatervoorstelling Hulp

De Werkgroep Internationale Samenwerking organiseerde samen met theater Frascati en de thema-afdeling Internationale Samenwerking van D66 op 15 juni 2016 de theatervoorstelling ‘Hulp’ in het Landelijk Bureau van GroenLinks. 

Lees verder

Terugblik vluchtelingenconferentie

GroenLinks kan terugkijken op een geslaagde landelijke conferentie over vluchtelingen op 4 juni 2016. Op die zonnige zaterdagmiddag verzamelen bijna honderd belangstellenden, waaronder velen die actief zijn bij de opvang van vluchtelingen, raadsleden, stadsbestuurders, zich in Instituto Cervantes aan het Utrechtse Domplein. Barbara Wegelin van de organiserende projectgroep opent de conferentie en licht de opzet toe. Later die middag bespreken de deelnemers in deelsessies verschillende onderwerpen en wisselen ze best practices uit, maar eerst is er een vraaggesprek met Tineke Ceelen (Stichting Vluchteling) en een presentatie van senator Tineke Strik…

Lees verder