Nieuws

Verslag bijeenkomst programmacommissie

Verslag bijeenkomst programmacommissie

Op 13 april vond een bijeenkomst plaats met de programmacommissie (Eerste Kamerlid Frits Lintmeijer en Richard Wouters van bureau de Helling) en leden van de werkgroepen Internationale Samenwerking, Europa en Midden Oosten. 

Lees verder

Vluchtelingenconferentie 4 juni 2016

Zaterdag 4 juni 2016 - Utrecht (Cervantes, Domplein 3)

13.00 - 17.00 uur - opgeven via dit aanmeldformulier. 

(Georganiseerd door de werkgroepen Internationale Samenwerking, Europawerkgroep, FemNet, Midden-Oosten, Kleurrijk Platform en Werkgroep Vluchtelingen Amsterdam). Doel: actieve leden, raadsleden, bestuurders, meedenkers, bij elkaar te brengen. Best practices en mogelijke oplossingen uitwisselen.

Plenair geven Tineke Ceelen en Tineke Strik de aftrap. Daarna zijn er drie parallelle workshops onder andere geleid door Judith Sargentini en Kees Diepeveen:  Lokaal-Nationaal, Kwetsbare Groepen, Europa-Internationaal. 

Lees verder

VOORAANKONDIGING CONFERENTIE VLUCHTELINGEN2016

Op zaterdag 4 juni a.s. is er van 13.00 - 17.00 uur in Cervantes, Utrecht een GroenLinkse conferentie Vluchtelingen2016.

Georganiseerd door volgende werkgroepen van GroenLinks – Internationale Samenwerking – Europawerkgroep – FemNet – Midden-Oosten – Vluchtelingenwerkgroep Amsterdam – Kleurrijk Platform.

Lees verder

Verslag E Waste bijeenkomst

Op 16 december organiseerde de Werkgroep Internationale Samenwerking een bijeenkomst over E-waste. Gastspreker was Jaco Huisman, (UN University), een expert op het gebied van e-waste.

Lees verder

Blijft TTIP overeind of struikelt het in het zicht van de finish?

Het op handen zijnde vrijhandelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) tussen de EU en de VS, houdt in Europa in toenemende mate de gemoederen bezig. GroenLinks organiseerde daarom onlangs een boeiende en goed bezochte discussieavond te Utrecht over dit thema. Met enkele deskundige sprekers werd het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe van TTIP op de ontleedtafel gelegd. Met als eensluidende conclusie: dit verdrag mag er in deze vorm nooit komen.

Lees verder